chen-taijiquan-spela

Chen taijiquan

Chen taijiquan je tradicionalna kitajska borilna veščina, ki je bila formirana v 17. stoletju, s strani pripadnikov družine Chen. Združuje principe kitajske filozofije, medicine in nekaterih drugih učinkovitih borilnih tehnik tedanjega časa.

Vadba je primerna za ljudi vseh starosti. Z njo lahko bistveno pripomoremo k izboljšanju zdravja, počutja in razvoju svojih sposobnosti. Usmerja nas k delovanju, ki je v skladu z naravo in nas uravnoveša na vseh nivojih.

Društvo YinYang je januarja 2020 postalo uradna podružnica šole mojstra Chen Ziqiang-a, pripadnika 20. generacije družine Chen. Mojster je glavni trener osrednje šole Chen taijiquan-a v Chen vasi na Kitajskem, ki jo vodi skupaj s svojim očetom, velikim mojstrom Chen Xiaoxing-om.

Na naših treningih vadimo sistematično in dosledno. Na programu so osnovne vaje (ogrevanje, Stoječi steber, Navijanje svile), vadba forme ( Stara forma) in delo v dvojicah (Potiskanje rok). Pri tem krepimo in razvijamo notranjo energijo in spoznavamo borilne aplikacije. Ozaveščamo, kako naše telo, misli in občutki delujejo in kako se med sabo povezujejo. Tudi pri vadbi v skupini udeleženci prejmejo individualne popravke in napotke.

Treninge vodi Špela Kolenc, certificirana učiteljica in učenka notranjega kroga mojstra Chen Ziqiang-a.​

spela-in-mojster-chen
Špela Kolenc in mojster Chen Ziqiang

Veščino sem pričela vaditi leta 2012 pri učiteljici Biljani Dušić. Pod njenim vodstvom sem vadila naslednje štiri leta in pol ter se sočasno udeleževala seminarjev z gostujočimi učitelji iz tujine.

V letu 2017 sem za šest mesecev odšla v Chen vas na Kitajsko, kjer sem se v osrednji šoli Chen taijiquan-a (Chenjiagou Taijiquan Xue Xiao) posvečala intenzivni vadbi veščine. V tem času je bil moj učitelj Wang Yan, glavni inštruktor šole, ki me je vsakodnevno individualno poučeval, prav tako pa sta me usmerjala tudi mojster Chen Ziqiang in njegov oče, veliki mojster Chen Xiaoxing.

V septembru 2017 sem na prireditvi promocije kitajske kulture, ki je potekala v Chen vasi in na kateri je sodelovalo tudi več mojstrov taijiquan-a, izvedla demonstracijo prvega dela Stare forme.

Leta 2017 sem bila v uradni ceremoniji v Chen vasi sprejeta med učence 21. generacije notranjega kroga mojstra Chen Ziqiang-a. Istega leta mi je Chenjiagou taijiquan šola podelila tudi učiteljski certifikat.

Še naprej se redno izpopolnjujem na seminarjih s priznanimi učitelji; tako v Evropi, kot tudi v Chen vasi na Kitajskem.

Od januarja 2018 dalje vodim individualne in skupinske treninge na različnih lokacijah po Sloveniji in organiziram seminarje z gostujočimi učitelji.

Zgodovinski zapisi o začetkih nastajanja veščine segajo v 14.stoletje, njene temelje pa je v 17. stoletju postavil general Chen Wangting. Veščina je od samega začetka imela borilni namen, saj se je v družini Chen prenašala iz roda v rod ravno iz potrebe po ubranitvi pred napadalci in sočasno kot vir zaslužka. Vse do začetka 20.stoletja je ostajala tudi strogo varovana družinska skrivnost do katere so imeli dostop skoraj izključno člani družine Chen.

Kljub težkim dogajanjem tekom zgodovine (vojne, naravne katastrofe in kulturna revolucija v kateri je bil Chen taijiquan celo prepovedan) je članom družine Chen veščino uspelo ohraniti, dvigniti na zelo visoko raven in razširiti. Danes jo tako v rodni vasi Chenjiagou (LR Kitajska jo je uradno priznala kot rojstni kraj taijiquan-a) že predstavniki 21. generacije družine Chen. V vas se nenehno vračajo v uk učenci iz celega sveta.

Chen taijiquan temelji na principih daoizma, ki zagovarja “naravno pot”, dosegamo pa jo preko redne in vztrajne vadbe, s katero postopoma kultiviramo telo in duha. Med vadbo iščemo ravnovesje med nasprotujočima poloma Yin-om in Yang-om, med ženskim in moškim principom, ki sta prisotna vsepovsod v naravi. Ko sta ta dva principa uravnovešena, je tudi telo optimalno postavljeno. Iz vidika tradicionalne kitajske medicine nam vadba taijiquana pomaga vzpostaviti neoviran pretok qi-ja ali vitalne energije skozi telo, ki se jo tekom let vztrajne vadbe naučimo tudi zavestno usmerjati.​

Za veščino je značilno tekoče spiralno gibanje, ki je izvedeno kot kombinacija počasnih gibov ter hitrih, eksplozivnih skokov, udarcev in brc.

Učenje se postopoma in sistematično nadgrajuje. Najprej pričnemo s stoječo meditacijo (Zhan Zhuang), kjer se v prvi vrsti telo naravnava v optimalen položaj. Zatem sledijo vaje navijanja svile (Chan Si gong), s katerimi med drugim razvijamo občutek za spiralno gibanje, nadaljujemo pa s prostoročnimi formami (Taolu). Na naprednejši stopnji učenci vadijo tudi tudi forme z orodji in potiskanje rok v parih (Tuishou).

Redna vadba veščine prinaša naslednje pozitivne učinke:

  • izboljšuje kondicijo, telesno držo, gibljivost, koordinacijo, ravnotežje in sprošča napetosti
  • pospešuje sposobnost regeneracije in krepi notranje organe
  • umirja um in povečuje sposobnost koncentracije
  • krepi samozavest in podpira notranji razvoj itd.

Vadba je terapevtsko usmerjena ter poteka individualno in v majhnih skupinah.

Na individualni in skupinski trening se je potrebno predhodno prijaviti preko e-pošte info@yinyang-taiji.si ali telefona 041 834 480.

Delite naprej ...